Klasztor:
Dominikanie, Raków [białoruski] (Duch Święty, Nawiedzenie NMP, św. Józef Oblub. NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.10.2016 17:10 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1686 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Raków [białoruski]

Nazwa/y obecna: Ракаў

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1686 r.

Opis:

Fund. Konstancja Teodora Sanguszkowa z Sapiehów, żona księcia Hieronima Sanguszki.
Niewielka biblioteka klasztorna liczyła około 1830 r. zaledwie 55 tomów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149).

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. mińskie

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: wikariat

Wezwanie kościoła: Duch Święty, Nawiedzenie NMP, św. Józef Oblub. NMP

Dzieje

1742 r. - pożar
 • Opis:

  klasztor spłonął, odbudowany, ze składek, za przeorstwa ks. Wołodkowicza, drewniany, jak i kościół SGKKP, IX, s. 509

1825 r. - budowa nowego kościoła klasztornego
 • Opis:

  drewniany, w 1824 r. przez bractwo Różańca św., SGKP, IX, s. 509

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.
  • Opis:

   wg SGKP, IX, s. 509 - skasowany po 1835; kościół zamieniony na parafialny.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 53.968 27.047 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Opracowane na podstawie:
 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167
 • Jelski Aleksander, Raków [1], [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, s. 509
Strony na temat miejscowości: