Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Rawa Mazowiecka (Wniebowzięcie NMP)
Aleksandra ks. mazowiecka nadaje augustianom z Rawy dom., 06.11.1430 r.
wprowadzono: 13.06.2014 10:19 | ost. aktualizacja: 13.06.2014 10:19
"Budowa klasztoru Augustianów w Rawie: 1. Wykaz osób, które książeczki na zbieranie ofiar na wybudowanie klasztoru przyjęły; 2. Przychód, wychód na budowę klasztoru w Rawie; 3. Rejestr wysłanej korespondencji 1853, 1854", 1853 - 1854 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Inwentarz wykazujący dochody, podatki, opłatę służących, również ruchomości i sprzęty kościoła i klasztoru rawskiego, 1842 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
"Iura conventus Ravensis Divi Augustini…": kopiarz dokumentów z l 1392-1753 oraz uwierzytelnionych wyciągów z ksiąg grodzkich i miejskich rawskich z w XVII i XVIII, 1757 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Kopiariusz dokumentów, 1803 r.
wprowadzono: 21.02.2014 10:47 | ost. aktualizacja: 21.02.2014 10:47
Percepta wyderkafów konwentu rawskiego, 1729 - 1769 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Pisma prowincjałów dla klasztoru w Rawie w sprawach organizacyjnych, uwierzytelnione wyciągi z ksiąg sądowych w sprawach majątkowych, 1706 - 1853 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Regestr missarum klasztoru
wprowadzono: 21.02.2014 10:47 | ost. aktualizacja: 21.02.2014 10:47
"Regula s. Augustini", XV wiek
wprowadzono: 08.04.2014 11:59 | ost. aktualizacja: 08.04.2014 11:59
Siemowit ks. mazowiecki daruje augustianom rawskim 8 kop gr. corocznie z cła rawskiego oraz 2 włóki we wsi Wola, 04.05.1437 r.
wprowadzono: 13.06.2014 10:19 | ost. aktualizacja: 13.06.2014 10:19

1 2