Klasztor:
Jezuici, Reszel (św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 19.02.2015 10:05

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1631 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1780 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Reszel

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1631 r.

Opis:

Jezuici przejęli zabudowania poaugustiańskie.

W 1631 r. utworzyli własną rezydencję i prowadzili kolegium, początkowo mieściło się w klasztorze poaugustiańskim, ale wzniesiono nowy gmach (1732-1740) z fundacji bpa warm. K. A. Szembeka. Funkcjonowały w nim klasy: gramatyki (od 1631 r.), poetyki (od 1633 r.), retoryki (od 1648 r.). Zorganizowano także bibliotekę, bursę muz., teatr szkolny i konwikt szlach. (EK, 17, 28-29), (EK, 19, 38)

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1780 r.

Przejęcie

Wcześniej zajmowany przez:

Geolokalizacja: 54.049119734295545 21.147688275146493 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gigilewicz Edward, Reszel, Encyklopedia katolicka, t. 17: Republika - Serbia, Lublin, 2012, kol. 28-29
 • Giglewicz Edward, Szembekowie (Krzysztof Jan) [w:] Encyklopedia katolicka, t. 19: Szczepkowski - Użhorodzka unia, Lublin, 2013, kol. 38
 • Giglewicz Edward, Szembekowie (Krzysztof Jan) [w:] Encyklopedia katolicka, t. 19: Szczepkowski - Użhorodzka unia, Lublin, 2013, kol. 38