Klasztor:
Jezuici, Romanów skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.05.2016 20:39 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1811 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1820 r.
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Romanów

Nazwa/y obecna: ukr. Романів; pol. Romaniw

Nazwa inna/e: Romanovia; w latach 1933-2003 Дзержинськ, Dzerżynśk

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1811 r.

Opis:

fundator: senator, hr Józef August Iliński
1811-17 rezydencja, 1817-20 kolegium; Wincenty Raciborski, superior, a od 14.03.1817 rektor.
Nie mieli własnego kościoła (zaczęto budowę) - kazania w kościele farnym. Szkoły od 1813, konwikt od 1814, od 1817 studencka Kongregacja Mariańska, apteka od 1818

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: kolegium

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1820 r.
  • Opis:

   kościół przejęły wizytki; biblioteka liczyła ok. 1000 tomów

Przejęcie

Przejęcie przed 1772 przez:

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 50.149167 27.933332999999948 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Romanów, [w:] Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik Grzebień z zespołem jezuitów, Kraków, 2004, s. 574
Linki: