Klasztor:
Dominikanie, Rosienie (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.04.2015 00:02

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1642 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1880 r.
 • Restytucja

  1932 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Rosienie

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1642 r.

Opis:

Fundacja bpa J. Tyszkiewicza. Przy klasztorze funkcjonowało studium zakonne, a od końca XVIII w. szkoła parafialna (EK, 17, 311).

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: żmudzka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1880 r.

Restytucja

Restytucje 1773-1914
  • Data: 1932 r.
  • Opis:

   W 1932 r. przybył B. Pauliukas z dominikanami litew. ze Stanów Zjednoczonych, abp J. J. Skvireckas przekazał im kościół i klasztor, przy którym otworzyli nowicjat, dalszą formację zakonnicy odbywali we Francji i Niemczech (EK, 17, 311).

Geolokalizacja: 55.3819499 23.115612899999974 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Brzozecki Sławomir, Rosienie, Raseinai, Encyklopedia katolicka, t. 17: Republika - Serbia, Lublin, 2012, kol. 310-311