Klasztor:
Karmelici, Rosienie (św. Stanisław bp i m.) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.04.2015 00:02

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1720 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Rosienie

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Karmelici

Inne przyjęte nazwy polskie: karmelici trzewiczkowi

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Skrócona nazwa łacińska: OCarm

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1720 r.

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Stanisław bp i m.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. Wszystkich Świętych = Provincia Lithuaniae Omnium Sanctorum

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: żmudzka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Geolokalizacja: 55.3819499 23.115612899999974 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Brzozecki Sławomir, Rosienie, Raseinai, Encyklopedia katolicka, t. 17: Republika - Serbia, Lublin, 2012, kol. 310-311