Klasztor:
Dominikanie, Różanystok (Ofiarowanie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.04.2015 00:02

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1661 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1847 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Różanystok

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1661 r.

Opis:

Fundacja E. i Sz. Tyszkiewiczów, zakonnicy stali się krzewicielami kultu maryjnego (EK, 17, 486-487).

Biblioteka klasztorna posiadała w swoich zbiorach 470 woluminów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 148).

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: Ofiarowanie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1847 r.
  • Opis:

   W 1832 r. trafili tu zakonnicy ze skasowanego klasztoru reformatów w Boćkach

Geolokalizacja: 53.6352814 23.40324320000002 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Krahel Tadeusz, Różanystok, Encyklopedia katolicka, t. 17: Republika - Serbia, Lublin, 2012, kol. 486-487
 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167

Foto

autor: Yaros
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drapie%C5%BCnik_r%C3%B3%C5%BCanystok.jpg