Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Rudy (Wniebowzięcie NMP)
rysunek, Closters RAUDEN. Cisterciensis Ordens, ok. 1760
wprowadzono: 19.10.2014 10:09 | ost. aktualizacja: 19.10.2014 10:09