Klasztor:
Dominikanie, Ruszona (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 24.06.2015 10:40

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Ruszona

Nazwa/y obecna: Rušona

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: dependencja

Charakter dependencji: wikariat

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Jednostka podziału administracyjnego: gub. witebska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 56.18615049964291 26.96797695239252 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 407 nr 32
  • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 208 nr 39