Klasztor:
Dominikanie, Ryga skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.05.2016 21:05

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1868 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Ryga

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1868 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 56.9496487 24.10518639999998 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 406 nr 33
  • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 476 nr 11