Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Bydgoszcz (Trójca Święta)
Kodeksy dotyczące konwentu, XVII wiek
wprowadzono: 21.02.2014 10:45 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 13:05
Kodeks filozoficzny
wprowadzono: 21.02.2014 10:45 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 13:05
Mediationes Passionis Domini nostri Iesu Christi, 1. połowa XVI w.
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
Przywileje papieskie oraz różne zbiory ustaw zakonu Benedyktynów w Polsce, XV/XVI w.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
[Regula tertii ordonis s. Francisci], XVI wiek
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
[Reguła bernardyńska III zakonu, wskazania zakonne, modlitwy okolicznościowe i inne], XVI wiek
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
Reguła Tertii Ordinis S. Francisci, 1501 - 1550 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Reguła Trzeciego Zakonu św. Franciszka, XVI wiek
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
[Sermones dominicales a dominica 3 adventus ad dominicam 23 post penthecostes et de festis domini], XVI wiek
wprowadzono: 14.02.2014 13:49 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:49
Silva rerum
wprowadzono: 21.02.2014 10:45 | ost. aktualizacja: 12.11.2015 13:05

1 2