Klasztor:
Trynitarze, Rzyszczów (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.05.2016 19:48

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1763 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Rzyszczów

Nazwa/y obecna: Ржи́щів=Rzhyshchiv

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Trynitarze

Pełna polska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Skrócona nazwa łacińska: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1763 r.

Opis:

lub 1765?

Kraina historyczna: Ukraina

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: rezydencja misyjna

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Jednostka podziału administracyjnego: gub. kijowska

Kraina historyczna: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Diecezja: mohylewska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.961111 31.043611000000055 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 448, tab. 62/11
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 287 nr 25