Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Rzyszczów (Trójca Święta)
Wizyta Klasztoru Rżyszczowskiego Trynitarskiego w Archidyecezyi Mohilewskiey w Gubernii, Powiecie, Archidyakonacie i Dekanacie Kijowskim, wskutek przedpisu Zwierzchności przez X. Wiktora Centelewicza […] Prowincyała tegoz Zakonu uczyniona w Roku 1823 M[ie, 1823 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34