Klasztor:
Jezuici, Schoenberg (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 17.06.2015 14:02

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1660 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Schoenberg

Nazwa/y obecna: Skaistkalne

Nazwa inna/e: Schomberga

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1660 r.

Opis:

Fundacja: Władysław Franciszek de Karmel Bercha (Berga), kasztelan inflancki (EJ: Szomberga)

1772 r:. siedmiu zakonników, pięciu kapłani, dwóch kleryków. prowincja litewska, diec. inflancka, Kurlandia, wezwanie: Wniebowzięcie NMP (Tabele, s. 227, tab. 28/38)

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter dependencji: rezydencja

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Jednostka podziału administracyjnego: ks. Kurlandii

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska = Provincia Lithuana

Diecezja: inflancka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 56.385051 24.646399 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 227 nr 38
Linki: