Klasztor:
Dominikanie obserwanci, Sidorów (Wniebowzięcie NMP) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 24.06.2015 14:25

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1787 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Sidorów

Nazwa/y obecna: Си́дорів=Sydoriv

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie obserwanci

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedikatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, medykanckie

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Wniebowzięcie NMP

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Jednostka podziału administracyjnego: woj. podolskie

Prowincja / Archimandria: Kongregacja pw. św. Ludwika Bertranda = Congregatio S. Ludovici Bertrandi Ordinis Praedicatorum in Regno Poloniae

Diecezja: kamieniecka

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1787 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.012778 26.166944000000058 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 216 nr 6