Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Skępe
Antiphonarium, XVIII wiek
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Antiphonarium, XVIII wiek
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Cantionale, XVIII wiek
wprowadzono: 14.02.2014 13:48 | ost. aktualizacja: 14.02.2014 13:48
Pastorales Provinciae [Maioris Poloniae] S. Mariae Angelorum Conventus Skempensis. (Tytul ten przekreślono i napisano atramentem): Notae parochi in Rusiec quoad morem et vitam parochianorum Rusiecensium ab anno 1903, 1826 - 1910 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Topographia coenobii Skępensis [Ordinis Fratrum Minorum Bernardinorum], 1488 - 1654 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Zbiór ksiąg liturgicznych, XVIII wiek
wprowadzono: 21.02.2014 10:47 | ost. aktualizacja: 21.02.2014 10:47
Zbiór rękopisów z klasztoru
wprowadzono: 21.02.2014 10:47 | ost. aktualizacja: 21.02.2014 10:47