Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Skopiszki (Trójca Święta)
Упраздненный доминиканский м-рь Скопишский / Zniesiony dominikański klasztor w Skopiszkach., 1872 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Ходатайство о возвращении здания упраздненного доминиканского м-ря в Скопишках / Prośba o zwrot budynku zniesionego dominikańskiego klasztoru w Skopiszkach., 1905 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15