Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Karmelici, Słoboda
Akt Wizyty Prowincyalskiey Klasztoru i Kościoła Słobodzkiego Zak[onu] Karmelitow dawney Reguły dyecezyi i Gubernij Wilenskiey Powiatu Wilenskiego w Roku 1819 M[iesią]ca Aug[usta] dnia 30 odbytey, 1819 r.
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:12
Inwentarz Klasztoru Słobodzkiego z Folwarkiem Trzecieniszkami do onego przynależnym z dalszemi Attyencyami 1841 R[ok]u 7bra 8 dnia sporządzony, 1841 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta całego Funduszu Klasztoru Słobodzkiego XX Karmelitow dawney reguły Dyecezyi, Gubernii i Powiatu Wilenskiego, Dekanatu Oszmianskiego, Prowincyi Litewskiey za Rok 1820, skutkiem ukazu Rzymsko-Katolickiego Wileńskiego Konsystorza oddziału Rzadowego za, 1820 r.
wprowadzono: 27.05.2015 13:12 | ost. aktualizacja: 27.05.2015 13:12
Wizyta Klasztoru Słobodzkiego Xięży Karmelitow Dawney Reguły, w Gubernij Wileńskiey, Powiatu Wileńskiego, Dekanatu Oszmianskiego z Roku 1818, 1818 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34
Wizyta Zasztatnego Słobodzkiego Klasztoru i do niego należącego Rzymsko-Katolickiego Parafialnego Kościoła utrzymywanego przez Xięży Karmelitów Dawney Reguły w Roku 1844 sporządzona, 1844 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34