Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Słonim
Adam Kłobucki sufragan i oficjał generalny brzeski konsekruje kościół Benedyktynek w Słonimiu. Z tej okazji udziela wiernym odpustu w jeden rok, a w każdą rocznicę dedykacji kościoła odpustu na 40 dni, 27.09.1803 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46
Akta procesowe rodziny Wiśniowieckich z lat 1644-1744, 1739 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Aleksander Sapieha biskup wileński poleca benedyktynkom słonimskim, aby wybrały przełozoną zgromadzenia, 13.03.1670 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46
Aleksander Sapieha biskup wileński poleca wymienionym w piśmie komisarzom sprawdzić zgodność z prawem kanonicznym fundacji i erekcji klasztoru i kościoła Benedyktynek w Słonimiu, 09.10.1669 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46
Aleksander Sapieha biskup wileński wyznacza Krzysztofa Przecławskiego dziekana wileńskiego komisarzem na introdukcję benedyktynek w Słonimiu, 13.03.1670 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46
Aleksander Sapieha biskup wileński zatwierdza akt tzw. komisji słonimskiej dotyczący fundacji i erekcji klasztoru i kościoła Benedyktynek w Słonimiu, 1670 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46
Długi i wierzytelności, 1653 - 1777 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46
Fundacja klasztoru, 1669 - 1677 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46
Fundacje mszalne i modlitewne, bractwa religijne, 1732 - 1820 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46
Gabriel Rottermund wikariusz prowincji polskiej i litewskiej franciszkanów przyjmuje zgromadzenie benedyktynek w Słonimiu do wspólnoty duchowej franciszkańskiej i III Zakonu św. Franciszka, 25.05.1682 r.
wprowadzono: 13.02.2014 14:46 | ost. aktualizacja: 13.02.2014 14:46

1 2 3 4 5 6