Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Słonim
Дело по прошению дворянок Пржебировских и др. о разрешении им поступить в Слонимский женский м-рь / Sprawa na prośbę dworzanek Prżebirowskich i innych o zezwolenie im na wstąpienie do żeńskiego klasztoru w Słonimie, 1879 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Дело по спору Слонимского бенедиктинского м-ря с кн. Радзивиллом Николаем о деньгах / Sprawa dotycząca sporu klasztoru benedyktynek w Słonimiu z księciem Mikołajem Radziwiłłem o pieniądze, 1841 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59