Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 02.02.2015 19:49

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1630 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Słonim

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1630 r.

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Geolokalizacja: 53.0833333 25.31666670000004 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Dudik Aleksander, Słonim, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 358-359