Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim
Archiwum Konwentu słonimskiego XX. Bernardynów, w którym kopie wszystkich dokumentów i różnych papierów służących temuż Konwentowi oryginałów i autentyków swych wypisane i na fascykuły wedle treści i interesu podzielone, stosownie do pierwszego Kompendium w drugiej księdze przez księdza Gedeona Grabowskiego roku 1766 napisanego, zawierają seę. Noviter pro firmiori securitate scripturarum et munimentorum in transumpto compilatum anno 1784, 1630 - 1777 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Bernardyni, 1798 - 1845 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Compendium documentorum Conventus Słonimensis Fratrum Minorum de Observantia ad SS. Trinitatem in sequentes fasciculos dispositum anno Domini 1566, 1630 - 1828 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Fragment papierów majątkowych Ignacego Stanisława Tołokońskiego, 1700 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:48 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Historia domus Słonimensis [Bernardinorum] anno 1763-1838, 1763 - 1838 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Incipiunt regestra eleemosinae perceptae [et expensae] Conventus Słonimensis [Bernardinorum] ad SS. Trinitatem sub guardianatu M[ultim[ V[enerandi] P[atris] Petri Ukrysz post intermedium capitulum celebraturn anno 1764 die 17 Julie usque ad annum 1772, 1764 - 1772 r.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Inwentarz Kościoła y Klasztoru oraz Sum Legacyinych XX Bernardynow Konwentu Słonimskiego Zakonu S˚ Franciszka na Wizytę Generalną przez Delegowanego WJXa Tadeusza Laskowicza Kanonika Inflantskiego Proboszcza, Dziekana Słonimskiego odbywającą się w R[ok]u, 1804 r.
wprowadzono: 31.03.2014 12:28 | ost. aktualizacja: 31.03.2014 12:28
"In nomine Domini Incipiunt Registra eleemosinae perceptae [et expensae] conventus Słoninensis [Bernardinorum] ad ss Trinitatem sub guardianatu MVP Petri Ukrysz post intermedium capitulum Vilnae celebratum a, 1764 die 17 Julij - usque ad a. 1772", 1764 - 1772 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:52 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:52
Memorials fundationis Conventus Slonimensis Bernardinorum, XVIII/XIX w.
wprowadzono: 11.02.2014 11:16 | ost. aktualizacja: 11.02.2014 11:16
Opisanie Sprzętów Kościelnych i Zakrystyinych oraz dobytku Domowego XX. Bernardynow Słonimskich R[ok]u, 1822 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17

1 2 3 4