Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim
Wizyta Całego Funduszu Kościoła i Klasztoru Słonimskiego Zakonu Bernardyńskiego Prowincyi Litewskiey w Dyecezyi Wileńskiey, Gubernii Grodzieńskiey, w Mieście Słonimie w P[owie]ttcie i Dekanacie Słonimskim położonego za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wileńskiego, 1820 r.
wprowadzono: 15.04.2014 08:51 | ost. aktualizacja: 15.04.2014 08:51
Wizyta całego Funduszu Kościoła i Klasztoru Słonimskiego Zakonu Bernardyńskiego Prowincyi Litewskiey w Dyecezyi Wileńskiey, w Gubernii Grodzienskiey, w Mieście Słonimie, w P[owie]cie i Dekanacie Słonimskim połozonego za Rok 1821 skutkiem Ukazu Wilenskiego, 1821 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17
Wizyta Jeneralna całego Funduszu Kościoła i Klasztoru Słonimskiego Zakonu Bernardyńskiego Prowincyi Litewskiey w Dyecezyi Wileńskiey, w Gubernii Grodzieńskiey, w Powiecie Słonimskim, przez […] JX. Cypriana Wiszniewskiego opisana r[oku] 1838o, 1838 r.
wprowadzono: 27.03.2014 14:17 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 14:17

1 2 3 4