Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim
Приостановление взыскания денег Слонимскому бернардинскому м-рю / Wstrzymanie sciągnięcia pieniędzy dla słonimskiego klasztoru bernardynów., 1857 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Разрозненные дела: М-ри Бернардинского Ордена: Виленский, Ковенский, Гродненский, Ивейский, Слонимский, 1802 r.
wprowadzono: 15.02.2016 15:15 | ost. aktualizacja: 15.02.2016 15:15
Слонимский м-рь (закрытие), 1865 r.
wprowadzono: 02.10.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 14:25
Упразднение Слонимского бернардинского м-ря / Skasowanie klasztoru bernardyńskiego w Słonimiu., 1864 r.
wprowadzono: 02.07.2014 16:15 | ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:15
Упраздненный Слонимский м-рь, 1863 - 1892 r.
wprowadzono: 02.10.2015 14:25 | ost. aktualizacja: 02.10.2015 14:25

1 2 3