Klasztor:
Dominikanie, Słonim (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 09.04.2015 12:17

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1680 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1845 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Słonim

Nazwa/y obecna: Сло́нім

Stan zachowania

Stan zachowania: nie zachowany

Istniejące obiekty:

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1680 r.

Opis:

Przyklasztorna biblioteka liczyła 470 woluminów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 148).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. grodzieńska

Kraina historyczna: Ruś Biała

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska = Provincia Lithuano-Rutheniae

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1845 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 53.0833333 25.31666670000004 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Dudik Aleksander, Słonim, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 358-359
 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167