Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Słonim (św. Michał Archanioł)
Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego dotyczące głównie dochodów i rozchodów "kasy słonimskiej" z roku 1789, 1789 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1788-1789, ok. 1788 - 1789
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1789-1797, ok. 1789 - 1797
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z roku 1784, 1784 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z roku 1785, 1785 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z roku 1787, 1787 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery gospodarcze i majątkowe Michała Kazimierza Ogińskiego z roku 1791, 1791 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery majątkowe i gospodarcze Michała Kazimierza Ogińskiego z lat 1781-1785, ok. 1781 - 1785
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Papiery majątkowe i gospodarcze Michała Kazimierza Ogińskiego z roku 1782, 1782 r.
wprowadzono: 15.04.2014 11:49 | ost. aktualizacja: 30.10.2015 14:03
Wizyta całego Funduszu Klasztoru XX. Dominikanow Słonimskich w Dyecezyi Wilenskiey w Gubernij Grodzienskiey w Mieście Powiatowym Słonimie Prowincyi Litewskiey, za Rok 1820 skutkiem Ukazu Wilenskiego Rzymsko-Katolickiego Konsystorza, oddziału Rządowego za, 1821 r.
wprowadzono: 08.05.2014 11:34 | ost. aktualizacja: 08.05.2014 11:34

1 2