Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Słonim (św. Michał Archanioł)
Дело об упраздненнии в м. Слониме м-ря и церкви и о передаче этих зданий в ведение Слонимской городской полиции / Sprawa o zniesieniu w mieście Słonimie klasztoru i cerkwi (kościoła) i o przekazaniu tych zabudowań w zarząd policji miejskiej w Słonimie, 1845 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Дело по жaлобе помещицы Мукашевич Емилии на неправильное взыскание с нее 750 руб. денег приказом общественного призрения по иску Слонимского м-ря / Sprawa skargi ziemianki Mukaszewicz Emilii na nieprawidłowe pozyskanie od niej 750 rubli nakazem publicznym na wniosek klasztoru w Słonimie, 1860 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59
Об освобождении от податей Слонимского женского м-ря / O zwolnieniu z podatków żeńskiego klasztoru w Słonimie, 1808 r.
wprowadzono: 15.04.2016 15:24 | ost. aktualizacja: 06.05.2016 10:59