Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Słonim (św. Józef)
Słonim, klasztor
wprowadzono: 02.02.2015 20:10 | ost. aktualizacja: 02.02.2015 20:10
Słonim, kościół klasztorny, 1740 - 1743 r.
wprowadzono: 02.02.2015 20:11 | ost. aktualizacja: 02.02.2015 20:11