Klasztor:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słuck (św. Antoni z Padwy) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 22.04.2016 00:10

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1661 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Słuck

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Skrócona nazwa łacińska: OFMObs; OFMBern

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1661 r.

Opis:

fundacja: sędzia ziemski mozyrski Samuel Oskierka

Państwo: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Jednostka podziału administracyjnego: woj. nowogródzkie

Placówka w chwili kasaty

Wezwanie kościoła: św. Antoni z Padwy

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. mińska

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewsko-ruska św. Kazimierza = Provincia Lithuano-Ruthena S. Casimiri

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: mińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1832 r.

Przenosiny

Przenosiny 1773-1914
 • 1832 r.:
  • Miejsce przeniesienia: Nieśwież

Geolokalizacja: 53.0333333 27.56666670000004 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Dudik Aleksander, Słuck, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 410-411