Klasztor:
Jezuici, Słuck (Duch Święty) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 01.06.2016 00:01

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1693 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1773 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Słuck

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Jezuici

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Towarzystwo Jezusowe

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Societas Iesu

Skrócona nazwa łacińska: SI

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1693 r.

Opis:

Od 1689 r. jezuici mieli tutaj stację mis., następnie kolegium, przekształcone w 1706 r. na konwikt, przy którym zbudowano kościół, dom i kaplicę na Podwalu z ok. 1706 r. oraz nowe kolegium na Zarzeczu z 1715 r., z kościołem pod wezw. Trójcy Świętej, bractwami - Opatrzności Bożej, Dobrej Śmierci i Sodalicją Mariańską (EK, 18, 410).

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Wezwanie kościoła: Duch Święty

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja mazowiecka = Provincia Masoviae

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wileńska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Data faktycznej kasaty: 1773 r.

Geolokalizacja: 53.0333333 27.56666670000004 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Dudik Aleksander, Słuck, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 410-411