Klasztor:
Dominikanie, Sochaczew (św. Mikołaj) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 05.11.2016 20:34 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja

  1248 - 1257 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Sochaczew

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Dominikanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Kaznodziejów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Skrócona nazwa łacińska: OP

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, mendykanckie

Początki

Data fundacji: 1248 - 1257 r.

Typ fundacji: królewska/książęca

Opis:

fundowany zapewne przez księcia Siemowita I, po 1244, a napewno przed latami 90. XIII w., zapewne 1248-57, po zniszczeniu przez Litwinów i Rusinów w 1286 odbuowany i rekoncyliowany w l. 90. XIII w.

Państwo: Polska Piastowska

Jednostka podziału administracyjnego: ks. płockie

Kraina historyczna: Mazowsze

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: poznańska

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Mikołaj

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Kraina historyczna: Mazowsze

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: płocka

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander II: ukaz z 8.11.1864 (27.10.1864 starego stylu), zwany ukazem o reformie klasztorów w Królestwie Polskim
  • Data faktycznej kasaty: 1864 r.

Geolokalizacja: 52.2293372 20.238358999999946 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Strony na temat obiektu/ów: