Klasztor:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Bysławek (św. Wawrzyńca) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 10.02.2016 21:01 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1857 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 1875 r. Data faktycznej kasaty: 1875 r.
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Bysławek

Nazwa inna/e: niem. Klein Bislaw, Bislauheim

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski

Dodatkowe informacje o położeniu: gmina Lubiewo

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: ob. szarytki

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: reformaci; franciszkanie

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Bracia mniejsi franciszkanie

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMRef

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1857 r.

Opis:

W 1857 r. otrzymali w dzierżawę od szarytek, którym w 1852 r. rząd pruski przekazał mienie po skasowanym w 1836 r. klasztorze benedyktynek.

W 1852 roku rząd pruski przekazał klasztor Siostrom Miłosierdzia w Chełmnie, które w 1857 roku przekazały w dzierżawę zabudowania klasztorne franciszkanom reformatom z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Prusach i w Wielkim Księstwie Poznańskim, którzy przebywali do czasu kasaty w roku 1875. Franciszkanie rozbudzili życie religijne, wznieśli wieżę na budynku kościoła, założyli studium zakonne. Na doroczne odpusty przybywali wierni nawet ze Śliwic. Zakonnicy włączali się w działalność patriotyczną, za co byli więzieni. http://pl.wikipedia.org/wiki/Bys%C5%82awek

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Wawrzyńca

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Jednostka podziału administracyjnego: prow. Prusy Zachodnie

Kraina historyczna: Prusy

Prowincja / Archimandria: Prowincja pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie i poznańskie

Diecezja: chełmińska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Niemcy/Sejm/Kulturkampf: ustawa "majowa" z 31.05.1875 o likwidacji zakonów i kongregacji zakonnych w Niemczech ( Gesetz betreffend die geistlichen Orden und ordensähnlichen Kongregation der katholichen Staaten)
  • Data urzędowa kasaty: 1875 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1875 r.
  • Opis:

   nadbudowali wieżę. W 1872 r. 12 zak.

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:
Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 53.4920 17.9675 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Foto

dawny pobenedyktyński z nadbudowaną przez reformatów wieżą, ob. szarytek. Autor: Bronisław Gajewski. 13.09.2012. Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bys%C5%82awek