Klasztor:
Kapucyni, Starokonstantynów (św. Jan Chrzciciel) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 18.05.2016 18:03 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1750 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data urzędowa kasaty: 24.10.1886 r. Data faktycznej kasaty: 1887 r.
 • Restytucja

  1989 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Starokonstantynów

Nazwa inna/e: Konstantynów, Stary Konstantynów, Starokonstantiniv

Stan zachowania

Stan zachowania: brak danych

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Kapucyni

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Skrócona nazwa łacińska: OFMCap

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, kleryckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1750 r.

Opis:

Fundacja Janusza A. Sanguszki. W klasztorze działał nowicjat dla prowincji ruskiej i studium teologii (EK, 9, 722).

Kraina historyczna: Wołyń

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Jan Chrzciciel

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Jednostka podziału administracyjnego: gub. wołyńska

Kraina historyczna: Wołyń

Arcybiskupstwo: mohylewskie

Diecezja: łucko-żytomierska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander III: ukaz z 11.10.1886
  • Data urzędowa kasaty: 24.10.1886 r.
  • Data faktycznej kasaty: 1887 r.

Restytucja

Restytucje po 1914 r.
  • Data: 1989 r.
  • Miejsce: to samo
  • Opis:

   Prowadzą parafię (należy do dek. Płonne w diec. kamienno-podolskiej), nowicjat i franciszkańską szkołę ewangelizacji. Opieką duszpasterską obejmują także wiernych zw Starego Ostropola (EK, 9, 722).

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 49.7555556 27.22083329999998 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Wrzeszcz Maria, Konstantynów Stary, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 721-722