Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Strzegom
"Acta electionis novarum abbatissarum in monasterio ordinis s Benedicti in Strigovia", 1307 - 1797 r.
wprowadzono: 28.03.2014 10:51 | ost. aktualizacja: 28.03.2014 10:51
Adelajda Schindelynne, ksieni i konwent klasztoru benedyktynek w Strzegomiu, stwierdzają, że Burgmann Schindel, dziedzic na Jarostowie (Eisdorf), sprzedał Marcinowi Schirnern swe dobra w Jarostowie; klasztor zastrzega sobie opłacanie 6 grzywien rocznego czynszu na Św. Michała, 28.09.1491 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:47 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:47
Agnieszka, ks. Śląska i pani Strzegomia, postanawia, że liczba mniszek w klasztorze benedyktynek w Strzegomiu nie może przekraczać 50 osób, 02.06.1342 r.
wprowadzono: 24.04.2014 09:18 | ost. aktualizacja: 24.04.2014 09:18
Agnieszka, ks. Śląska, pani na Książu, Świdnicy i Jaworze, stwierdza, że Bernard z Morowa (Morow) przekazał klasztorowi benedyktynek w Strzegomiu 4 łany w Morowie, 07.12.1368 r.
wprowadzono: 25.04.2014 08:40 | ost. aktualizacja: 25.04.2014 08:40
Agnieszka ks. Śląska, pani na Książu, Świdnicy i Jaworze stwierdza, że Henryk Behme z Myślinowa ( Jegerdorf ) sprzedał Konradowi pisarzowi strzegomskiemu lenno i służby konne z 4 łanów w Jaryszowie ( Jaroschow ) w okr. Strzegomskim, 15.05.1380 r.
wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22
Agnieszka ks. Śląska, pani na Książu, Świdnicy i Jaworze stwierdza, że pisarz strzegomski Konrad sprzedał Mikołajowi Mruwer z Jaryszowa (Jaroschow) 4 łany folwarku w Jaryszowi wokr. Strzegomskim, 06.06.1387 r.
wprowadzono: 27.03.2014 12:22 | ost. aktualizacja: 27.03.2014 12:22
Alad Schmiedelynne, ksieni klasztoru w Strzegomiu, stwierdza, że Hannus Sneider sprzedał Szymonowi Konige Mikołajowi i jego żonie Annie, grzywnę rocznego czynszu z 2 łanów dziedzicznych, 24.06.1475 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:44 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:44
Alad Schmiedelynne, ksieni klasztoru w Strzegomiu, wraz z konwentem, stwierdza, że Adam Merten, poddany klasztoru z Jaroszowa (Jerisch), sprzedał Mikołajowi Hugelmann i jego żonie Urszuli, ½ grzywny rocznego czynszu z cieków wodnych w swych ziemiach, 19.03.1474 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:44 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:44
Albert z Tyńca nad Ślężą (Tincia), pleban w Strzegomiu, brat zakonu joannitów, stwierdza, że Paweł Schonewchir, mieszczanin strzegomski, Agnieszka Luppuldynne i Jan Bavari przekazali Janowi Bavari ze Strzegomia 10 grzywien na ufundowanie ołtarza w kościele parafialnym w Strzegomiu, pod wezwaniem NMP, Świętych Jerzego, Krzysztofa, Antoniego, Reginy, Cecylii i Otylii. Prawo patronatu nadaje Janowi Schonewelder i jego siostrom Katarzynie Czyrlerynne i Małgorzacie Hanemanynne i ich spadkobiercom, 1410 r.
wprowadzono: 31.05.2016 13:37 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 13:37
Albrecht z Koildic, starosta księstwa świdnicko – jaworskiego, stwierdza, że bracia Hannos i Nikel ze Świn (Sweyne) sprzedali Clawt Czigenberge 10 grzywien groszy rocznego czynszu z Jaroszowa (Jerischlaw), w weichbildzie strzegomskim, 28.01.1426 r.
wprowadzono: 31.05.2016 15:26 | ost. aktualizacja: 31.05.2016 15:26

1 2 3 4 5 6 7 ... 17