Klasztor:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Strzelin (św. Michał Archanioł) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 31.05.2016 22:39 | Autor opisu: Marek Derwich

Zwiń oś czasu
 • Fundacja / translokacja / zmiana reguły / przejęcie

  1698 r.
 • Kasata zrealizowana

  Data faktycznej kasaty: 1810 r.
Przejęty przez:
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Strzelin

Nazwa w momencie kasaty: Strehlen

Nazwa inna/e: pol. hist. Strzelno, niem. Strehlen, czes. Střelín

Lokalizacja

Adres/y, obecna przynależność państwowa i administracyjna:
 • Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, ul. św. Floriana 2, 57-100, Strzelin, tel.: 71 3920878
 • kościół par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie (dawny kościół konwentualny klarysek, następnie augustianów-eremitów), ul. Książąt Brzeskich 1-5, 57-100, Strzelin

Dodatkowe informacje o położeniu: Polska, województwo dolnośląskie, powiat strzeliński, gmina Strzelin

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: kościół ob. par. Podwyższenia Krzyża Świętego, zachowany (cz. odbudowany), z wyposażeniem poaugustiańskim; klasztor zajmują boromeuszki

Zgromadzenie

Inne przyjęte nazwy polskie: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Wybrane nazwy obcojęzyczne: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Skrócona nazwa łacińska: OESA; od 1963 r.: OSA

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Czynne

Rodzaj zgromadzenia: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Początki

Data fundacji / translokacji / zmiany reguły / przejęcia: 1698 r.

Opis:

Zakonnicy przybyli z Wiednia, zamieszkali w domu przy kościele św. Gotarda. W 1700 r. założyli szkołę katolicką, a w 1701 r. przenieśli się do dawnej siedziby klarysek. W 1715 r. ich dom został podniesiony do rangi przeoratu (EK, 18, 1069).

w 1721 r. poświęcenie odbudowanego kościoła i klasztoru  

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: św. Michał Archanioł

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Kraina historyczna: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja pruska

Arcybiskupstwo: gnieźnieńskie

Diecezja: wrocławska

Kasata

Kasaty 1773-1914
  • Rodzaj: zrealizowana
  • Podstawa prawna:
   • Państwo/Prusy/król Fryderyka Wilhelma III: edykt z 30.10.1810 o kasacie wszystkich klasztorów (Edikt über Einziehung sämmtlicher geistlichen Güter in der Monarchie)
  • Data faktycznej kasaty: 1810 r.

Przejęcie

Przejęcie 1773-1914 przez:
Wcześniej zajmowany przez:

Mapa

Lokalizacja: dokładna

Geolokalizacja: 50.78018 17.069411 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

 • Górniak Marek Robert, Strzelin, Strehlen, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 1068-1069