Klasztor:
Norbertanki, Strzelno (Trójca Święta) skasowany

Wprowadzono: 04.12.2012 10:27 | Ost. aktualizacja: 13.02.2015 11:50

Zwiń oś czasu
  • Kasata zrealizowana

    Data faktycznej kasaty: 1837 r.
Rozwiń wszystkie sekcje

Nazwa

Główna miejscowość: Strzelno

Nazwa inna/e: niem. Strelno

Stan zachowania

Stan zachowania: zachowany

Istniejące obiekty: zachowane zabudowania klasztorne przerobione na mieszkania dla wikariuszy, kościół parafialny pod wezw. Świętego Krzyża

Zgromadzenie

Nazwa zgromadzenia: Norbertanki

Inne przyjęte nazwy polskie: Premonstratenki

Pełna polska nazwa zgromadzenia: Zakon Norbertański; Siostry Kanoniczki Regularne Zakomu Premonstratensów; Białe Kanoniczki św. Norberta

Pełna łacińska nazwa zgromadzenia: Ordo Praemonstratensis

Skrócona nazwa łacińska: OPraem.

Obrządek: rzymskokatolicki (katolicki)

Typ zgromadzenia: Kontemplacyjne

Rodzaj zgromadzenia: żeńskie

Placówka w chwili kasaty

Status prawny: samodzielny

Charakter domu samodzielnego: klasztor

Wezwanie kościoła: Trójca Święta

Przynależność państwowa i kościelna w chwili kasaty

Państwo: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Diecezja: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Kasata

Kasaty 1773-1914
    • Rodzaj: zrealizowana
    • Data faktycznej kasaty: 1837 r.

Mapa

Lokalizacja: przybliżona

Geolokalizacja: 52.62772 18.17265999999995 (zwiń mapę)

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

  • Gładysz Andrzej, Strzelno, Strelno, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 1070

Foto