Kolekcja:
Bydgoszcz / franciszkanie obserwanci (bernardyni) / biblioteka

Wprowadzono:: 24.11.2016 07:42 | Ost. aktualizacja: 28.02.2017 14:31 | Autor opisu: Marek Derwich

Wiadomości podstawowe

Nazwa: Bydgoszcz / franciszkanie obserwanci (bernardyni) / biblioteka

Rodzaj: Biblioteka

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Inna wybrana:
  • Rył Jadwiga, Losy biblioteki bernardynów w Bydgoszczy po kasacie klasztoru w świetle odnalezionych dokumentów, „Studia Gnesnensia”, 7, 1982-1983, s. 337-348
  • Rył Jadwiga (oprac.), Katalog książek biblioteki pobernardyńskiej w Bydgoszczy, „Studia Gnesnensia”, 8, 1984-1985, s. 293-350
  • Adamczyk Kazimierz, Zbiory bernardynów bydgoskich w Bibliotece Kórnickiej PAN, „Przegląd Bydgoski”, 7, 1996, s. 104