Kolekcja:
kościół klasztorny

Wprowadzono:: 06.03.2017 00:31 | Ost. aktualizacja: 06.03.2017 00:31 | Autor opisu: Marek Derwich

Wiadomości podstawowe

Nazwa: kościół klasztorny

Rodzaj: Wyposażenie

lustracja 12.05.1817:

wymienione 6 ołtarzy, aparaty kościelne (w sumie 47 pozycji), sprzęty kościelne (w sumie 82 pozycje)