Kolekcja:
archiwalia poklasztorne

Wprowadzono:: 16.02.2018 12:52 | Ost. aktualizacja: 16.02.2018 12:52 | Autor opisu: Marek Derwich

Wiadomości podstawowe

Zgromadzenie: Karmelitanki bose

Nazwa: archiwalia poklasztorne

Rodzaj: Archiwum

miejsce przechowywania:

wg M. Borkowskiej nieliczne archiwalia trafiły do zbiorów państwowych, reszta zaginęła. Zachowane: Archiwum Państwoe w Lublinie, działy: Karmelitanki bose "Józefatki" i Karmelitanki bose "Poczętki"