Kolekcja:
Kraków-Wesoła / kapucyni / zespół poklasztorny

Wprowadzono:: 03.05.2016 20:43 | Ost. aktualizacja: 03.05.2016 20:45 | Autor opisu: Marek Derwich

Wiadomości podstawowe

Zgromadzenie: Karmelici bosi

Nazwa: Kraków-Wesoła / kapucyni / zespół poklasztorny

Rodzaj: Zespół poklasztorny

Opis ogólny:

szczegółowy w pracy Wanata

Źródła opracowań (w tym bibliografia)