Kolekcja:

Wprowadzono:: 01.10.2016 17:04 | Ost. aktualizacja: 01.10.2016 17:04 | Autor opisu: Marek Derwich

Wiadomości podstawowe

Zgromadzenie: Dominikanie

Rodzaj: Biblioteka

Historia biblioteki:

Niewielka biblioteka klasztorna liczyła około 1830 r. zaledwie 55 tomów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149).

Źródła opracowań (w tym bibliografia)

Opracowane na podstawie:
  • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, 149