Mobilium:
Cystersi, Gdańsk-Oliwa (Trójca Święta), ołtarz boczny, Ołtarz św. Andrzeja, 1. połowa XVII w.

Wprowadzono: 02.07.2014 16:57 | Ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:57 | Autor opisu: Marcin Zdyb

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: mobile

Rodzaj dzieła: ołtarz boczny

Fundator: opat Adam Trebnica

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: Ołtarz św. Andrzeja

Data powstania: 1. połowa XVII w.

Losy po kasacie:

W marcu 1829 r. (31.03.1829) król pruski nakazał likwidację klasztoru. Wprowadzono system parafialny zarówno katolicki jak i ewangelicki. Faktyczna likwidacja placówki nastąpiła 1.10.1831 r. po wymarciu ostatnich cystersów oliwskich. Dobra klasztorne i opackie zostały rozdzielone pomiędzy miasto Gdańsk i króla pruskiego. W miejsce opactwa utworzone zostały parafie: katolicka z siedzibą w kościele poklasztornym i ewangelicka w kościele św. Jakuba. Cystersi wrócili do Oliwy w roku 1945, ale opactwa już nie odzyskali. Objęli poewangelicki kościół obecnie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Ich przeorat podlega opactwu w Szczyrzycu. W 1988 roku przy kościele ustanowiono odrębną parafię.

Obecne miejsce przechowywania: Kościół pocysterski (obecnie Bazylika archikatedralna w Gdańsku-Oliwie)

Opis (znaki, sygnatury):

W polu głównym ołtarza obraz : „Pojmanie Pana Jezusa”