Mobilium:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Sądowa Wisznia (Wniebowzięcie NMP), dalmatyka, Dalmatyka

Wprowadzono: 02.07.2014 16:58 | Ost. aktualizacja: 02.07.2014 16:58 | Autor opisu: Marcin Zdyb

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: paramenty

Rodzaj dzieła: dalmatyka

Ilość: 4

Nazwa ujednolicona: Dalmatyka

Losy po kasacie:

W okresie zaborów klasztor uniknął kasaty. W czasie I wojny światowej zespół zajęli Rosjanie urządzając w nim szpital wojskowy. W czasie II wojny światowej zakonnicy przebywali w klasztorze do 24.I.1944 r. kiedy to ich siedzibę zajęli Niemcy. W dniu 7.IX.1945 r. zostali zmuszeni do opuszczenia Sądowej Wiszni. Wyjeżdżając zabrali ze soba większość przedmiotów kościelnych i gospodarczych przeworząc je do klasztoru reformatów w Wieliczce. Po zamknięciu konwentu w 1954 r. pozostałe przechowywane przedmioty uległy rozproszeniu. W 1970 r. klasztor i kościół zaadaptowano na zakład dla psychicznie chorych kobiet.