Mobilium:
Karmelici, Żołudek (św. Kazimierza Królewicza), firanki, Firanki

Wprowadzono: 18.11.2014 10:15 | Ost. aktualizacja: 18.11.2014 10:15 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: parament

Rodzaj dzieła: firanki

Ilość: 10

Nazwa ujednolicona: Firanki

Uwagi:

Wyposażenie zaginione, informacje na podstawie inwentarza "Wizyta klasztoru w guberni grodzieńskiej, w powiecie lidzkim, w miasteczku Żołudku, w dekanacie lidzkim księży Karmelitów d(awnej) o(bserwancji) położonego, przez delegowanego wizytatora ks. Aleksego Krukowskiego, plebana parafii iszczołnsjiej, roku 1828 miesiąca kwietnia 10 dnia odprawiona" z 1828 r. (4 lata przed kasatą klasztoru).