Mobilium:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Obraz / Portret Aleksandra Pocieja, 1770 r.

Wprowadzono: 11.03.2015 13:03 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:03 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: Pomniki nagrobne

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: Obraz

Nazwa przyjęta: Portret Aleksandra Pocieja

Data powstania: 1770 r.

Losy po kasacie:

Po kasacie klasztoru w 1830 r. portret został przewieziony do klasztoru bernardynów w Słonimiu. W 1864 r. skasowano klasztor w Słonimiu, a kościół przeznaczono na cerkiew. Portret obecnie przeniesiony do słonimskiego Muzeum Krajoznawczego.

Obecne miejsce przechowywania: Muzeum Krajoznawcze w Słonimiu.

Opis (znaki, sygnatury):

Portret owalny, olej na blasze.

Cechy fizyczne

Materiał: blacha, olej