Mobilium:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), Kielich / Kielichy

Wprowadzono: 11.03.2015 13:03 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:03 | Autor opisu: Kacper Manikowski

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: Aparaty kościelne

Ilość: 5

Nazwa ujednolicona: Kielich

Nazwa przyjęta: Kielichy

Losy po kasacie:

Po kasacie klasztoru w 1830 r. kielichy zostały przewiezione do klasztoru bernardynów w Słonimiu. W 1864 r. skasowano klasztor w Słonimiu, a kościół przeznaczono na cerkiew.

Uwagi:

Kielichy zostały zniszczone lub zaginęły.

Cechy fizyczne

Materiał: srebro