Mobilium:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Brześć Litewski (św. Jan Chrzciciel), ołtarz boczny / Ołtarz św. Anny

Wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: wyposażenie

Ilość: 1

Nazwa ujednolicona: ołtarz boczny

Nazwa przyjęta: Ołtarz św. Anny

Uwagi:

Wyposażenie zaginione.