Mobilium:
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie, pasek / Paski do ornatów

Wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: aparaty kościelne

Ilość: 6

Nazwa ujednolicona: pasek

Nazwa przyjęta: Paski do ornatów

Uwagi:

Wyposażenie zaginione. Informacje na podstawie inwentarza z 1830 r.

Opis (znaki, sygnatury):

Paski różnego koloru.