Mobilium:
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie, puryfikaterz

Wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: aparaty kościelne

Ilość: 20

Nazwa ujednolicona: puryfikaterz

Nazwa przyjęta: Puryfikaterz

Uwagi:

Wyposażenie zaginione. Informacje na podstawie inwentarza z 1830 r.

Cechy fizyczne

Materiał: płótno