Mobilium:
Bonifratrzy, Wysokie Litewskie, kielich / Kielich z pateną

Wprowadzono: 11.03.2015 13:37 | Ost. aktualizacja: 11.03.2015 13:37 | Autor opisu: Dominik Kwieciak

Proweniencja

Podstawowe informacje

Kategoria: aparaty kościelne

Ilość: 2

Nazwa ujednolicona: kielich

Nazwa przyjęta: Kielich z pateną

Uwagi:

Wyposażenie zaginione. Informacje na podstawie inwentarza z 1830 r.

Opis (znaki, sygnatury):

Kielich i patena wyzłacane wewnątrz i na zewnątrz.